biuro@ubezpieczeniabielskobiala.pl
Szybki Kontakt: 334 971 923 / 733 703 503

Ubezpieczenia NNW
Bielsko Biała

Ubezpieczenia NNW
Bielsko Biała

Wielu ludzi wychodzi z założenia, że wypadki chodzą po ludziach, ale ich osobiście na pewno nic złego nie spotka. Niestety rzeczywistość jest bardziej brutalna niż nam się wydaje i wszędzie wokół nas dochodzi do wypadków i również my jesteśmy na nie narażeni. Statystycznie każdy człowiek ulega w życiu kilku wypadkom.

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków mają na celu rekompensatę stresu, bólu, uszczerbku na zdrowiu, kosztów zawodowych i społecznych. Świadczenia finansowe mają za zadanie pokrycie kosztów wynikających z leczenia, rehabilitacji oraz utraty dotychczasowych dochodów.

Ubezpieczenia NNW stanowią nieocenioną pomoc finansową w przypadku:

- poważnych urazów,
- całkowitej lub czasowej niezdolności do pracy,
- śmierci,
- trwałego inwalidztwa,
- pobytu w szpitalu,
- operacji,
- rehabilitacji.