biuro@ubezpieczeniabielskobiala.pl
Szybki Kontakt: 334 971 923 / 733 703 503

Ubezpieczenia Majątkowe
Bielsko Biała

Ubezpieczenia Majątkowe
Bielsko Biała

Nie dla każdego prawo własności jest nienaruszalną świętością. Coraz częściej możemy paść ofiarą kradzieży, choć i sama natura nas nie oszczędza pod tym względem. Coraz powszechniej występujące klęski żywiołowe i katastrofy zaczynają stawać się normą. Ubezpieczenia mienia zyskały na popularności i nie są już produktem dostępnym dla najbogatszych. Może sobie na nie pozwolić już niemal każdy i są niezbędne, aby zagwarantować spokojny sen, bez obaw o swój majątek.

Zwiększenie popularności tego typu ubezpieczeń spowodowały również zwiększenie wachlarza rodzajów własności i mienia, które można ubezpieczyć oraz sytuacji powodujących utratę posiadanych dóbr. Ubezpieczyć można:

- na wypadek rozboju lub kradzieży z włamaniem – ruchomości i elementy stałe,
- na wypadek pożaru – mienie ruchome, jak meble, wyposażenie, itp., oraz elementy stałe, takie jak glazura, drzwi, podłogi, itp.
- Od ognia i innych zdarzeń losowych takich jak grad, powódź, czy uderzenie pioruna można ubezpieczyć również mury,
- bardzo przydatne jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, dzięki któremu możemy przestać obawiać się na przykład zalania sąsiada.