biuro@ubezpieczeniabielskobiala.pl
Szybki Kontakt: 334 971 923 / 733 703 503

Ubezpieczenia Komunikacyjne
Bielsko Biała

Ubezpieczenia Komunikacyjne
Bielsko Biała

Poruszanie się w ruchu lądowym po drogach nie jest najbezpieczniejszym wyborem, ale jest to nieuniknione w życiu codziennym. Statystyki dotyczące wypadków, kolizji, uszkodzeń i kradzieży są zastraszające i z każdym rokiem wypadają coraz gorzej. Przy ciągłym wzroście liczby pojazdów i natężenia ruchu oraz ze względu na fatalny stan infrastruktury nie trudno dziś o wypadek czy kolizję. Nie jesteśmy w stanie uniknąć wypadku, gdyż to zdarzenie losowe, ale możemy się zabezpieczyć na ewentualność jego wystąpienia. Ubezpieczenia komunikacyjne dla osób fizycznych oraz prawnych dają możliwość ubezpieczenia się praktycznie na każdą ewentualność.

W pakiecie ubezpieczeń znajdą Państwo:

AC – ubezpieczenie Autocasco od uszkodzenia, znieszczenia lub kradzieży pojazdu. Jest to ubezpieczenie dobrowolne.
Assistance – pomoc w przypadku awarii lub wypadku gwarantowana na drogach krajowych i zagranicznych. Jest to dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie.
NNW – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to kolejne dobrowolne ubezpieczenie.
OC – jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej wymaganym prawnie.

Bardzo praktyczne jest wybranie ochrony:

- Szyb na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia,
- Opon, która zapewnia nam pomoc na drodze przy wymianie lub napompowaniu uszkodzonych opon,
- Bagażu na ewentualność jego kradzieży,
- Prawnej w przypadku wystąpienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
- Zielonej Karty, która stanowi niezbędną ochronę w krajach objętych jej zasięgiem.