biuro@ubezpieczeniabielskobiala.pl
Szybki Kontakt: 334 971 923 / 733 703 503

Ubezpieczenia Emerytalne
Bielsko Biała

Ubezpieczenia Emerytalne
Bielsko Biała

Wysokość świadczeń emerytalnych wypłacanych obecnie, a także tych przyszłych napawa strachem. Świadczenia te nie zaspokajają nawet podstawowych potrzeb, nie mówiąc już o sytuacji choroby emeryta, gdzie koszty leczenia i leków są bardzo wysokie. Sam system emerytalny nie jest już tak pewny i stabilny, jak jeszcze kilkanaście lat temu. Aby uchronić się przed drastycznym obniżeniem naszego poziomu bytowego na starość najlepszym rozwiązaniem jest dobrowolne ubezpieczenie emerytalne. Ubezpieczenia tego typu pozwalają na zabezpieczenie przyszłości po przejściu na emeryturę, a jednocześnie można wybrać rozwiązania odpowiednie do aktualnej sytuacji materialnej oraz do potrzeb jakie spodziewamy się mieć w przyszłości. Daje to ogromny komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, że na starość nie zostaniemy z niewystarczającymi lub nawet zerowymi środkami do życia.

Klienci mogą wybierać między trzema wariantami ubezpieczenia:

- ochronnymi, gdzie przedmiotem jest wyłącznie życie Ubezpieczonego,
- oszczędnościowymi, które mają za zadanie gromadzić środki finansowe,
- ochronno-oszczędnościowymi, które łączą w sobie oszczędzanie i ochronę życia.